Diabetes & voeten


Diabetische voeten vereisen extra zorg

Voeten van diabetespatiënten - mensen met suikerziekte - zijn extra kwetsbaar. Speciale behandeling is noodzakelijk omdat :

  • de bloedsomloop in benen en voeten vermindert
  • het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen
  • het risico op schimmelinfecties veel groter is
  • wondjes aan de voeten slecht genezen
  • de voeten van stand kunnen veranderen

 

Wanneer gaat een diabetespatiënt naar de pedicure?

Het voorkómen van voetproblemen is een van de belangrijkste taken van de pedicure. Dus, ook als u (nog) geen voetklachten heeft, is het raadzaam regelmatig naar een gekwalificeerde (KRP-geregistreerde) medisch pedicure te gaan. Als medisch pedicure werk ik samen met huisartsen, podotherapeuten en zorgverzekeraars. Naast de speciale voetbehandeling geef ik advies over een juiste schoenkeuze en huidverzorgingsmiddelen. Maak nu een afspraak.

 

Vergoeding

Heeft u diabetes mellitus? Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een zorgprofiel nodig. Uw zorgprofiel moet worden vastgesteld door een huisarts of internist. Daarna wordt uw persoonlijk behandelplan opgesteld door een podotherapeut. Het zorgprofiel is gerelateerd aan de risico’s die u loopt op het krijgen van (slecht genezende) wonden en het risico op amputatie. Doel is voetzorg op maat om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Diabetes patiënten met zorgprofiel  1 vallen eventueel onder de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar. Check daarom uw polis of vraag uw zorgverzekeraar. U ontvangt van mij een factuur, die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding voor specialistische voetzorg wordt vanaf zorgprofiel 2 vergoed uit de basisverzekering. Voor zorgprofielen 2, 3 en 4 stelt de podotherapeut het aantal te vergoeden behandelingen vast, die vervolgens door mij als medisch pedicure kunnen worden uitgevoerd en door mij bij de podotherapeut worden gedeclareerd. U ontvangt zelf geen factuur. Hiervoor heeft een pedicure een contract met de podotherapeut nodig. Ik heb inmiddels contracten met:

Voetz Podotherapie Burgum, 0511-820 280
Podotherapie Drachten (J.P. Ewoldt, Nij Smellinghe), 0512-58 83 48
Podopedie AchilleonZorg Drachten, 0512-584 999
Podopedie AchilleonZorg Groningen (UMCG), 0512-584 999
Podopedie AchilleonZorg Groningen (Oostersingel 110), 050-312 36 51
Podopedie AchilleonZorg Dokkum, 050-312 36 51
Podopedie AchilleonZorg Zuidhorn, 0594-508 508
Podotherapie Leeuwarden (MCL), E.M. Lucas, 058-288 45 81
Voetzorg Friesland, Leeuwarden, 058-216 03 04